Curs de pictură și desen pentru adulți – aprofundarea cunoștințelor în domeniul picturii și dezvoltarea abilităților și potențialul creativ.
Cursanții vor aborda diverse ramuri ale picturii, precum natură moartă, portrete, peisaje etc. și vor face cunoștință cu grafica și cromatica, ceea ce vă va ajuta la îmbunătățirea abilităților creative. Utilizarea pastelurilor și a diferitelor tipuri de vopsele (acuarele, guaș, acrilic ș.a.) vor diversifica spectrul de idei și posibilități.

100 lei/șed. de 120 minute