Clubul „RADUGA” – primul centru din reţeaua parteneră a Intitutului Puşkin din România.

  • Predare pe baza programelor recomandate de Institutul Puşkin din Moscova;
  • Desfăşurarea de testări certificate, recunoscute la nivel internaţional;
  • Specialişti de înaltă calificare, vorbitori nativi de limbă rusă (coordonatorul proiectului – Svetlana Cocea, Doctor în ştiinţe pedagogice, filolog);
  • Metode inovatoare de predare (utilizarea jocurilor pentru îmbunătăţirea practicii limbii).

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE ACTIVITĂȚII CLUBULUI

„Recunoașterea, identificarea, dezvăluirea şi cultivarea în fiecare student a talentelor sale proprii şi unice reprezintă metoda prin care putem ridica personalitatea lui la un nivel tot mai înalt de dezvoltare a calităţilor umane.”
V. A. Suhomlinski

Diagnosticarea psiho-pedagogică reprezintă primul pas în alegerea unui program pentru determinarea grupului în care copilul se va simți confortabil, unde îşi poate descoperi pe deplin propriile abilități și unde să-şi însuşească, cu succes, noi competențe.

„Nimic din ceea ce este cu adevărat important nu poate fi predat; tot ceea ce poate face un profesor, este de a indica drumul de urmat.”
Aldington R.

Propriul complex educațional.
Cadrele didactice din cadrul Clubului sunt angajate în dezvoltarea și punerea în aplicare a unor programe unice pentru copiii de la 1 an la 12 ani. Toate programele educaționale ale clubului „Raduga” se bazează pe cele mai bune programe de formare și dezvoltare ale Ministerului Educației din Rusia și sunt proiectate pentru a satisface caracteristicile de vârstă ale copiilor. Aceste programe, alături de baza de materiale didactice atent selectate (tutoriale, jocuri etc.) constituie complexul educațional specific Clubului „Raduga”.

„Educația trebuie să promoveze adevărul, să fie completă, limpede și de nădejde.”
J. Kamenski

Continuitatea instruirii.
Toate programele se bazează pe principiul continuităţii formării pedagogice generale, care constă în a asigura o comunicare continuă între etapele de studiu și care implică extinderea și aprofundarea cunoștințelor dobândite în etapele anterioare de formare.

„Oferiți-le copiilor bucurie în cadrul procesului de predare – acesta ar fi primul principiu al educației.”
V.A. Suhomlinski

Bucuria de a învăţa.
Ne străduim să facem astfel încât copilul să se bucure de activitățile pe care le desfăşoară și să aștepte cu nerăbdare următoarele.

„Jocul este o uriaşă fereastră luminoasă prin care fluxul ideilor şi conceptelor despre lume pătrunde în lumea spirituală a copilului. Jocul este scânteia care aprinde flacăra curiozităţii şi dorinţei de a şti.”
V. A. Suhomlinski

Principala metodă de formare este jocul.
La fiecare oră de predare sunt utilizate atît jocuri pentru formare și dezvoltare, jocuri desfăşurate în aer liber, precum și exerciții pentru dezvoltarea abilităților motorii fine.

„În fiecare fiinţă umană există un soare. Lăsați-l să strălucească.”
Socrate

Abordarea individuală a fiecărui copil.
În cadrul Clubului se acordă atenţie nu numai particularităților de dezvoltare a copiilor, ci şi dorințelor și intereselor părinților.

„Adevăratul profesor nu este cel care a primit instruirea necesară pentru a deveni profesor; profesor este cel care are convingerea interioară că este, că trebuie să fie profesor și că altfel nu se poate. Această încredere în sine este foarte rară și nu poate fi dovedită decît prin jerftele pe care acea persoană le aduce vocaţiei sale.”
Lev Tolstoi

Personalul didactic este compus din profesioniști cu multă experiență, – oameni entuziaşti care sunt dispuși să ofere nu numai cunoștințe noi, ci să învețe copiii să gândească, să simtă și să înțeleagă lumea, să devină mai buni.

„Una dintre cele mai grave greşeli este aceea de a considera că pedagogia ar fi o știință despre copii, iar nu despre oameni. Nu există copii – există doar oameni cu un alt eşafodaj de concepte, cu alte surse de experiență, cu alte aspirații, şi cu un alt joc al simțurilor. O sută de copii înseamnă o sută de oameni, ei n-o să devină oameni mâine, ci sunt deja oameni astăzi.”
Janusz Korczak